HD logo_copy


Vad är HYDRIVE?

HYDRIVE är ett danskt företag med en tydlig ambition att optimera alla förbränningsmotorer. Det gör vi genom att kombinera den nyaste tekniken med högaktivt väte för att skapa en miljövänlig motorrengöring. Den väterensade motorn är mer effektiv och frisk, och samtidigt avger den färre skadliga gaser och partiklar. Det gäller både rengjorda bilar, bussar, lastbilar och tåg – och ju fler vi rengör, desto renare luft får vi i städerna.

Visste du det?

  • Alla bilmotorer sotar och kör med tiden kortare på en liter bränsle och förorenar mer.
  • Nyare bilmotorer stannar snabbare än äldre.
  • Särskilt stadskörning, där motorn inte blir tillräckligt varm, sotar till vitala komponenter.
  • HYDRIVE tar bara 20-30 minuter (varav 10 minuters verkstadsarbete)
  • En HYDRIVE-rengöring sänker avgasutsläppen med upp till 80 procent.
  • – och utsläpp av NOx-partiklar med upp till 50 procent.
  • Vår väterengöring förbättrar din bränsleekonomi med upp till 10 procent
  • HYDRIVE är 100 procent miljövänligt